Detské kurzy - aktivity pre detičky od 4.mesiacov

...detské kurzy

stránka je venovaná deťom a rodinkám, aby vedeli, na čo všetko sa môžete s deťmi prihlásiť, na aké kurzy sa dá chodiť. V našej ponuke detských aktivít, nájdete kurzy rôzneho zamerania, či už pohybové, hudobné, intelektuálne, spievavé, hravé, tanečné, jazykové...každý má možnosť si niečo príjemné pre seba vybrať. Inštruktorky, ktoré vedú tieto kurzy, majú veľmi rady deti, chápu ich, milujú "prácu" s nimi, radi pre ne vymýšlajú rôzne aktivity a hry.

www.detskekurzy.sk

| admin | Podmienky kurzov | Mapy k nám |


...príďte si k nám oddýchnuť!