JOGA

JOGA

Joga je je veľkým pokladom Východu, zabezpečuje fyzické a psychické blaho organizmu. Je to optimálny pohyb, čo blahodárne pôsobí na naše nervy, pomáha pri relaxácii a zvyšuje schopnosť koncentrácie. Hlavným zameraním je dosiahnutie lepšej harmonizácie a súhry jednotlivých systémov a funkcií v organizme, navodenie duševnej a telesnej harmónie, tréning telesnej a duševnej zdatnosti. Organizmus je cvičený v rámci jednoty tela, mysle a citov. Hathajoga disponuje najlepšie prepracovanými cvičebnými zostavami, ktoré prostredníctvom statodynamických činností ovplyvňujú nielen pohybový systém, ale tiež vnútorné orgány a centrálny nervový systém.
Hlavné účinky jogových cvičení možno zhrnúť do týchto efektov: relaxácia, postupná adaptácia na reflexogénne dráždenie,zmeny intenzity a distribúcie podráždenia a útlmu v centrálnom nervovom systéme, zmeny rytmiky, stabilizácia regulačných pochodov, nácvik voľného ovládania autonómnych funkcií, využitie negatívnej indukcie na sprostredkovaný útlm niektorých systémov a liečebná autoinštrukcia pomocou zúženého vedomia.

WWW.JOGASTUDIO.SK

| admin | Podmienky kurzov | Mapy k nám |


...príďte si k nám oddýchnuť!