Predpôrodný kurz 360min. s pôr.asis.Jankou Bočovou z Antolskej začína 30.8.2016

Predpôrodný kurz 360min. s pôr.asis.Jankou Bočovou z Antolskej začína 30.8.2016

Doobedné a večerné kurzy

Predpôrodne kurzy s pôr.asis. Jankou Bočovou z Antolskej. 2 x 180minút maximálnej perfektnej predpôrodnej prípravy v doobednom kurze, al. 4 x 90min.vo večernom.

  • dýchanie
  • aromaterapia
  • relaxácia a nácvik úľavových poloh pri pôrode
  • príprava do pôrodnice
  • jednotlivé doby pôrodné a ich špecifiká
  • dýchanie počas kontrakcií a pri pôrode
  • ľahší pôrod-fytoterapia a homeopatia
  • ako potlaťit strach z pôrodu
  • bonding
  • pôrodný plán

Odporúčame tehuľkám od 26tt.
Kurz:

utorok 30.8.-20.9.2016 19:00-20:30 4x90min. obsadený!

utorok 27.9.-18.10.2016 19:00-20:30 4x90min. voľné 2miesta

cena: 69€
V Miracle štúdiu,Dunajská 31. Prihláste sa

| admin | Podmienky kurzov | Mapy k nám |


...príďte si k nám oddýchnuť!